The Phantom of the Opera

The Phantom of the Opera (1925)  : Rupert Julian ♥♥♥♡

ฉากที่ The Phantom ถูกกระชากหน้ากากออก ใบหน้าของ Lon Chaney เจ้าของฉายา ‘ชายพันหน้า’ สร้างความช็อค ตกตะลึง สะพรึงกลัว ให้กับทั้งนักแสดง (ปฏิกิริยาจริงๆ จากการเห็นเป็นครั้งแรก) ตากล้องอุทานออกมา ‘Are you NUTS?’ และผู้ชมกรี๊ดลั่น เป็นลมสลบไสล ถือเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้หนังยังคงได้รับการจดจำกล่าวขวัญถึงปัจจุบัน

Read More