Sabrina

Sabrina (1954) : Billy Wilder ♥♥♥♡

Audrey Hepburn รับบท Sabrina แม้เป็นเพียงลูกสาวคนขับรถ แต่ก็ได้เลี้ยงสุนัข/เจ้านายสองตน Humphrey Bogart กับ William Holden เพียงเพราะความน่ารักสดใส สวยบริสุทธิ์จากใจ นั่นเป็นสิ่งมิอาจประเมินมูลค่าราคาได้

Read More