Devdas 1955

Devdas (1955) Indian : Bimal Roy ♥♥♥♥

จากวรรณกรรมที่ได้รับการดัดแปลงมากครั้งที่สุดของอินเดีย ชายหนุ่มนาม Devdas (นำแสดงโดย Dilip Kumar เจ้าของฉายา Tragedy King) ด้วยความแตกต่างทางวรรณะสังคม ถูกพ่อแม่ ครอบครัว คนรอบข้าง ต่อต้านไม่ให้แต่งงานกับเพื่อนรักบ้านข้าง Paro/Parvati (นำแสดงโดย Suchitra Sen) สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มีแต่ทำให้ชีวิตชายหนุ่มตกต่ำลงเรื่อยๆ, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More