Empire of Passion

Empire of Passion (1978)  : Nagisa Oshima ♥♥♥♡

ผลงานเรื่องถัดมาของผู้กำกับ In the Realm of the Senses (1976) คว้ารางวัล Best Director จากเทศกาลหนังเมือง Cannes, ภรรยากับชู้รัก ตกหลุมแห่งราคะ วางแผนร่วมฆาตกรรมสามีแล้วไปโยนทิ้งในบ่อน้ำ กลายเป็นผีมาหลอกหลอน สำนึกได้ตอนนี้ก็สายเกินไปแล้ว “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More