The Salesman

The Salesman (2016) Iranian : Asghar Farhadi ♥♥♥♡

ถ้าใครสักคนทำร้ายคนที่คุณรักจนปางตาย ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร มีความตั้งใจหรือเปล่า คุณจะยอมให้อภัยได้หรือเปล่า

Read More