Battle Royale

Battle Royale (2000)  : Kinji Fukasaku ♥♥♥♡

‘ชีวิตคือการต่อสู้เข่นฆ่า ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น’, เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด เป็นภาพยนตร์ที่แฝงไปด้วยนัยยะสะท้อนเสียดสีสังคม การเมือง การศึกษา บุคคลผู้สามารถมีชีวิตเอาตัวรอดได้ในโลก Dystopian จะต้อง 1) บริสุทธิ์ดีแท้ ไม่เคยทำร้ายใคร 2) ฆ่าเฉพาะยามจำเป็น เพื่อป้องกันตัวเองและคนที่ตนรักเท่านั้น

Read More