Hacksaw Ridge

Hacksaw Ridge (2016) hollywood : Mel Gibson ♥♥♥♥

Desmond Doss วีรบุรุษจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ไม่เคยจับปืนฆ่าคน แต่สามารถช่วยชีวิตเพื่อนทหารจนได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นสูงสุด (Medal of Honor) ในยุทธการ Battle of Okinawa, Mel Gibson กลับมากำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในรอบสิบปี นำเสนอสงคราม ความรุนแรง และศรัทธาพระเจ้า นำแสดงโดย Andrew Garfield เข้าชิง Oscar 6 สาขา

Read More