The Big Boss (1971)  : Lo Wei ♥♥♥

ซินตึ๊ง คือคำเรียกคนจีนที่เพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทย, จุดเริ่มต้นของ ไอ้หนุ่มซินตึ๊ง มาจากการแสดงนำเรื่องแรกของบรูซ ลี เดินทางมาถ่ายทำในเมืองไทยทั้งเรื่อง และยังคือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ปฏิวัติวงการภาพยนตร์แนว Action ของโลกไปโดยสิ้นเชิง

Read More