The Big Parade

The Big Parade (1925)  : King Vidor ♥♥♥♡

หนังเงียบที่ทำเงินสูงสุดเป็นอันดับสอง รองจาก The Birth of Nation (1915) ก็คือ The Big Parade หนังสงคราม-รักโรแมนติก เรื่องราวของนายทหารอเมริกันกับหญิงสาวชาวฝรั่งเศส พบเจอระหว่างพักทัพรอคอยสู้รบกับทหารเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 1 ความรักค่อยๆก่อตัว ขณะเดียวกันหน้าที่เพื่อประเทศชาติก็เป็นสิ่งสำคัญ

Read More