The Classic

The Classic (2003) Korean : Kwak Jae-yong ♥♥♥♥♥

‘หว้า เชยจัง… ไม่สิ เรียกว่าคลาสสิกดีกว่า’ ผมดูหนังเรื่องนี้มาไม่รู้กี่ครั้งตลอดสิบกว่าปี ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมหนังถึงชื่อว่า The Classic มาวันนี้เข้าใจแล้ว เพราะความคลาสสิก ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราทันที แต่กาลเวลาเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่า อะไรคือสิ่งคลาสสิก

Read More