The Fall

The Fall (2006) : Tarsem Singh ♥♥♥♥

เรื่องเล่าจินตนาการ เพ้อฝันของสตั๊นท์แมน (Stuntman) ที่บาดเจ็บขา อาจกลายเป็นอัมพาตจากการกระโดดผิดคิว ให้กับเด็กหญิง 5 ขวบที่แขนหักจากการตกขณะเก็บผลส้ม ทั้งสองต่างมีเรื่องไม่อยากจดจำ แต่การผจญภัยครั้งนี้ ทำให้พวกเขากลับมามีความหวังในชีวิตต่อไป, นี่น่าจะเป็นหนังที่มีงานภาพสวยงามที่สุดแห่งศตวรรษที่ไม่ใช้ CG ช่วย

Read More