The Front Page (1931)  : Lewis Milestone ♥♥♥♡

ดัดแปลงจากบทละครเวที Broadway กลายเป็นภาพยนตร์ Screwball Comedy ที่จะทำให้คุณโคตรเหนื่อย ราวกับไปปั่นแข่งจักรยาน Tour de France เพราะทั้ง Adolphe Menjou กับ Pat O’Brien ต่างกลั้นหายใจพูดเร็วๆรัวๆ ประโยคยาวหนึ่งนาทีจบได้ในไม่ถึงสิบวินาที ทั้งนี้ก็เพื่อให้ข่าวของพวกเขาขึ้นโดดเด่นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์

Read More