The Girl Who Leap Through Time

เวลากลับไปแก้ไขอดีต โลกจะน่าอยู่/ชีวิตมีความสุขขึ้นจริงๆนะหรือ? นั่นคือสิ่งที่ผู้กำกับ Mamoru Hosoda พยายามปรับเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากต้นฉบับนวนิยาย ผลลัพท์กลับกลายเป็นความยุ่งเหยิง สับสนอลม่าน หลายสิ่งอย่างค้างๆคาๆ แต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนสอนให้รู้ว่า จงมีความสุขอย่างพอเพียง ครุ่นคิดถีงคนอื่นบ้าง และทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Read More