The Jungle Book

The Jungle Book (1967) : Wolfgang Reitherman

อนิเมชั่นของ Disney ขึ้นชื่อว่ามีใจความลึกซึ้งแฝงอยู่เสมอ หนึ่งในนั้น The Jungle Book ถือว่าไม่ธรรมดา นอกจากเรื่องราวที่เปรียบเทียบได้กับคนประเภทต่างๆในสังคมแล้ว ยังมีส่วนผสมของความ Racism ที่รุนแรงพอสมควร ในโอกาสที่ Live-Action กำลังมาถึง (2016) คุณจะเลือกเป็นแค่เด็กน้อยที่เห็นหนังของ Disney มีแค่ความสนุกและสวยงาม หรือมองลึกลงไปให้เห็นแนวคิดอันชั่วร้ายที่ผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีสอดไส้เอาไว้

Read More