The Killing Field

The Killing Fields (1984) British : Roland Joffé ♥♥♥♥

สร้างจากเหตุการณ์จริงของนักข่าว เจ้าของรางวัล Pulitzer Prize, Sydney Schanberg ที่อยู่ในกรุงพนมเปญขณะเขมรแดงเข้ายึดอำนาจ และ Dith Pran นักข่าวสัญชาติกัมพูชา ที่ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันนานถึง 4 ปี, การดูหนังเรื่องนี้ด้วยความตระหนักว่า ‘เกิดขึ้นจริง’ มันช่างเจ็บปวดรวดร้าว “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More