The Lady Eve

The Lady Eve (1941) : Preston Sturges ♥♥♥

Screwball Comedy ที่ไม่ได้มีสาระอะไร แต่สะท้อนตัวตน/จิตวิญญาณของ Preston Sturges ในกองถ่ายทีมงานตัวประกอบมากมายหลักร้อย พี่แกสวมหมวกแฟนซีติดขนสัตว์ ผ้าพันคอไหมพรม เสื้อลายพิมพ์สีแจ๊ดๆ โดดเด่นเป็นสง่า เพื่อบ่งบอกให้ทุกคนรู้ว่าฉันคือผู้กำกับ!

Read More