The Ladykillers

The Ladykillers (1955) : Alexander Mackendrick ♥♥♥♥

โจรกระจอกห้าคนนำโดย Alec Guinness วางแผนปล้นเงินที่ขนส่งจากสถานีรถไฟ โดยมีคุณยายเจ้าของห้องเช่าวัย 70 ปี ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วยเลย ถูกทำให้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด เรื่องราววุ่นๆจึงเกิดขึ้นเมื่อเธอรับรู้ความจริง ทั้งๆที่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลย แต่ปริมาณโจรกลับค่อยๆลดลงจนสาปสูญหายตัวไปหมดสิ้น แบบไม่มีใครตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น

Read More