The Mirror

The Mirror (1975) : Andrei Tarkovsky ♥♥♥

ถืออะไรหนักไว้ให้ปล่อยวาง คิดอะไรปวดหัวให้ผ่อนออก วิธีดูหนังเรื่องนี้ให้เข้าใจต้องพยายามไม่คิดอะไร ใช้ร่างกายสัมผัสให้มันซึมซาบผ่านเข้าผิวหนัง เพราะเมื่อใดที่เริ่มคิด ก็จะหาคำตอบไม่ได้ เมื่อไม่มีคำตอบก็จะหงุดหงิด บอกแล้วนี่ไม่ใช่หนังที่ต้องคิด ลองปล่อยวางความหงุดหงิด ไม่ต้องคิดก็เข้าใจได้

Read More