The Red Shoes

เกือบสิบปีที่ Powell & Pressburger สรรค์สร้างภาพยนตร์ชวนเชื่อ ต่อสู้เพื่ออิสรภาพและประชาธิปไตย มาวันนี้สงครามได้สิ้นสุดลง ถึงเวลาสรรค์สร้างผลงานสะท้อนอุดมการณ์ส่วนบุคคล เป้าหมายสูงสุดของศิลปินนั้นคือ ‘ตายเพื่อศิลปะ’

Read More