Le Violon Rouge

The Red Violin (1998) : François Girard ♥♥♥♥

เล่าเรื่องในมุมมองไวโอลินสีเลือด อายุกว่า 300 ปี เปลี่ยนผ่านมือเจ้าของนับครั้งไม่ถ้วน ถูกยิง กลบฝังดิน รอดพ้นการโดนเผา เดินทางจากอิตาลี, ปรัสเซีย, อังกฤษ ข้ามโลกไปสาธารณรัฐจีน สุดท้ายกลายมาเป็นของประมูลล้ำค่ายังแคนาดา เพราะพริ้งกับการเดี่ยวไวโอลินของ Joshua Bell คว้ารางวัล Oscar: Best Original Score

Read More