The Song of Sparrows

The Song of Sparrows (2008) : Majid Majidi ♥♥♥♥

พ่อถูกไล่ออกจากงาน เพราะเผลอปล่อยนกกระจอกเทศหลุดหนีออกจากฟาร์ม มองหาอาชีพใหม่กลายเป็นวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยไม่รู้ตัวค่อยๆซึมซับรับความเห็นแก่ตัวของชาวเมือง กำลังจะลักขโมยตู้เย็นที่ได้รับมอบหมายให้ไปส่ง แต่พอพบเห็นฝูงนกกระจอกเทศ เกิดความตระหนักถึงบางสิ่งอย่างขึ้นมาได้, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More