The Terminal

The Terminal (2004)  : Steven Spielberg ♥♥♥

ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ หรือคนสองสามคน แก้ปัญหาออกง่ายนิดเดียว แค่ทุกฝ่ายต่างเปิดใจ ยินยอมรับฟังซึ่งกันและกัน แต่ชีวิตจริงกลับไม่เคยง่ายขนาดนั้น อันเป็นเหตุทำให้ Tom Hank ต้องตกค้างคาอยู่ในสนามบิน ทางออกสู่ New York City ใกล้แค่เอื้อม แต่จิตสำนึกและมโนธรรมทำให้ไม่สามารถย่างเท้าออกไปได้

Read More