Grizzly Man

Grizzly Man (2005) : Werner Herzog ♥♥♥♡

สารคดีที่จะทำให้คุณรู้จักกับ Timothy Treadwell (1957 – 2003) เจ้าของฉายา ‘Grizzly Man’ ทุกปีก่อนย่างฤดูหน้าหนาว ปักหลักอาศัยอยู่ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ Katmai National Park, Alaska ศึกษาพฤติกรรมของหมีกริซลี ถ่ายทำฟุตเทจเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อบอกว่า พวกมันไม่อันตรายหรอกถ้าเราเรียนรู้จักเข้าใจมัน แต่ทั้งนี้เมื่อกำลังจะสิ้นสุดฤดูกาลที่ 13 ตัวเขาได้กลายเป็นอาหารอันโอชาในกระเพาะของหมีผู้หิวโหย

Read More