Tokyo Olympiad

Tokyo Olympiad (1965) Japanese : Kon Ichikawa ♥♥♥♡

ครั้งแรกกับการมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบนผืนแผ่นดินเอเชีย 1964 Tokyo Summer Olympic โดยปรมาจารย์ผู้กำกับชาวญี่ปุ่น Kon Ichikawa ที่เน้นนำเสนอภาพวิถีชีวิตของนักกีฬา บรรยากาศรอบๆข้างสนามแข่ง มากกว่าผลการแข่งขันแพ้ชนะ

Read More