Ugetsu
Ugetsu

Ugetsu (1953) : Kenji Mizoguchi ♥♥♥♥♡

(15/11/2017) ชายสองพี่น้อง หนึ่งถูกความโลภของเงินตราเข้าครอบงำ อีกหนึ่งหลงใหลในชื่อเสียงความสำเร็จ พวกเขากำลังได้รับการทดสอบด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่า ก่อนค้นพบเจอความต้องการสูงสุดของชีวิต, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More