คิดดี-พูดดี-ทำดี ย่อมได้ดีคือสัจธรรมความจริง แต่การทำดีกับคนพาล ไม่ต่างจากตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ นอกจากไม่ได้ดียังอาจถูกทำให้ป่นปี้, Viridiana คือผลงานโหดเxยที่สุด และทรงคุณธรรมที่สุดของ Luis Buñuel

Read More