The Cabinet of Dr. Caligari

สิ่งซ่อนเร้นในตู้เก็บของ Dr. Caligari ไม่ใช่แค่จินตนาการคนบ้า แต่คือหน้าประวัติศาสตร์เยอรมัน ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประชาชนตกอยู่ในสภาวะสลึมสลือ ไร้ความครุ่นคิด สติ สามัญสำนีกถูกผิด ผู้นำบอกอะไรก็เห็นพร้อมคล้อยตาม พยากรณ์การมาถึงของพลพรรคนาซีได้อย่างแม่นยำ

Read More