The Magnificent Ambersons

The Magnificent Ambersons (1942) : Orson Welles ♥♥♥♥

หนึ่งในสามผลงานที่ถูกเรียกว่า ‘Holy Grail แห่งวงการภาพยนตร์’ เป็นหนังที่ไม่สมบูรณ์เหมือนรูปปั้น Venus de Milo แต่ได้รับการยกย่องระดับ Masterpiece, เรื่องราวของชนชั้นสูงตระกูล Ambersons จากเคยรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ กำลังค่อยๆตกต่ำทรามลงเรื่อยๆ สาเหตุเพราะความเย่อหยิ่งทะนงในเกียรติ ศักดิ์ศรี มองข้ามไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงไปของโลก จนกระทั่งในที่สุด … “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More

How the West Was Won (1962)  :  John Ford, Henry Hathaway, George Marshall ♥♥♥♡

มีภาพยนตร์ไม่ถึง 10 เรื่องเท่านั้นในโลกที่ใช้ Three-Strip Cinerama กล้องสามตัวถ่ายภาพพร้อมกันเพื่อนำไปฉายบนจอโค้ง (Curved Screen) หนึ่งในนั้นที่ได้รับการกล่าวขานคือ How the West Was Won มีงานภาพสุดกว้างใหญ่อลังการ แต่ด้วยความยุ่งยากในการสร้างระดับมหากาพย์ จึงไม่มีใครนิยมใช้กัน เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอยู่เพียงทศวรรษกว่าๆเท่านั้น

Read More