From Here to Eternity

From Here to Eternity (1953) : Fred Zinnemann ♥♥♥♥

ไม่ว่าประเทศไหนๆก็คงเหมือนกัน! เพราะสิ่งที่เรียกว่า ‘อำนาจ’ มักทำให้มนุษย์เกิดความอหังการ อ้างอวดดี เย่อหยิ่งจองหอง ผยองไปกับโลกทัศนคติผิดๆ เดินหลงจากเส้นทางเป้าหมาย ตราบจนชั่วนิรันดร์ไม่อาจหวนกลับคืน, คว้า Oscar 8 สาขา รวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More

It’s a Wonderful Life (1946)  : Frank Capra ♥♥♥♥♥
(24/12/2017) สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของชีวิต คือการได้เกิดมาบนโลก ตัวตนของเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกสิ่งอย่างรอบข้าง อย่าแม้แต่คิดจะทำลายมัน เพราะนั่นคือสิ่งเลวร้ายที่สุดในความเป็นมนุษย์, ภาพยนตร์สุดมหัศจรรย์แห่งเทศกาลคริสต์มาส ที่อาจทำให้ทัศนคติของการมีชีวิตของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More