Manila in the Claws of Light (1975)

Manila

Manila in the Claws of Light (1975) : Lino Brocka ♥♥♥♥♡

แสงสว่างที่ชาวฟิลิปปินส์ตะเกียกตะกายไขว่คว้าแสวงหา คืออิสรภาพในยุคสมัยการปกครองของผู้นำเผด็จการ Ferdinand Marcos นำเสนอผ่านการต่อสู้ดิ้นรนของกรรมกรแรงงานชนชั้นล่าง แค่ต้องการครองรักกับหญิงสาว แต่กลับถูกทำให้ … ป่นปี้ย่อยยับเยิน, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Batch ’81 (1982)

Batch 81

Batch ’81 (1982) : Mike De Leon ♥♥♥♥

สิ่งที่ผมมองเห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ คือกิจกรรมรับน้องใหม่ของชมรม Alpha Kappa Omega ใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างความเครียดกดดัน ด้วยการกลั่นแกล้งรุนแรงสารพัด (แรงกว่าพี่ว๊ากประมาณสิบเท่า) ทนไม่ได้ก็ลาออกไป แต่ถ้าอยู่ร่วมกันจนถึงกิจกรรมสุดท้าย ก็จักได้รับความประทับใจไม่รู้ลืม