Samsara

Samsara (2001) : Pan Nalin ♥♥♥

การที่เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินใจทอดทิ้งพระนางยโสธารา เพื่อออกค้นหาหนทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏ ในมุมคนนอกศาสนาช่างเป็นความเห็นแก่ตัว ขาดความรับผิดชอบ ไร้ซึ่งสามัญสำนึก แต่นั่นเพราะพวกเขามองไม่เห็นความล้ำค่าของสัจธรรมความจริงเหนือสิ่งอื่นใด ก็เหมือนผู้กำกับ Pan Nalin พยายามนำมุมมองตะวันตกเข้ามาเพื่อความสากล แต่กลับคลุกเคล้าเข้ากันได้ไม่ทั้งหมด

Read More
Samsara

Samsara (2011) hollywood : Ron Fricke ♥♥♥♡

ภาพยนตร์สารคดีไร้คำบรรยาย นำเสนอภาพของธรรมชาติ วิถีชีวิต เทคโนโลยี กล่าวคือสังสารบนโลกมนุษย์, นี่น่าจะคือหนังที่มีงานภาพสวยที่สุดในทศวรรษนี้เคียงคู่กับ Tree of Life (2011)

Read More