Stroszek

สามเกลอ (ชายขี้เมา, สาวโสเภณี และผู้เฒ่า) ออกเดินทางจากเยอรมัน ไล่ล่าความฝันสู่ Plainfield, Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่พวกเขาไม่แตกต่างจาก ‘ไก่ในตู้หยอดเหรียญ’ มีเพียงแรงกระตุ้นผลักดันให้ชีวิตดำเนินไป และเมื่อทุกสิ่งอย่างสูญสลาย จึงกลายเป็นโศกนาฎกรรม, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Fitzcarraldo

Fitzcarraldo (1982) : Werner Herzog ♥♥♥♥♥

Fitzcarraldo เหมือนเป็นคนไม่เอาอ่าว ชอบพูดจาเพ้อฝันไร้สาระ จึงทำให้มักโดนใครๆหัวเราะเยาะ ดูถูกเหยียดหยาม ตั้งมั่นสัตย์สัญญากับตนเอง สักวันหนึ่งฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็น เข็นเรือขึ้นภูเขาข้ามฟากฝั่งแม่น้ำ นำพานักร้องโอเปร่ามาเปิดการแสดงท่ามกลางป่าดงดิบแห่งนี้, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More