Dracula

Dracula (1931)  : Tod Browning ♥♥♥♡

Bela Lugosi ได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับท่าน Count Dracula มาดผู้ดีชั้นสูง ใส่สูทพร้อมผ้าคลุมสีดำ หวีผมอย่างเนี๊ยบ ตาจ้องเขม็งสว่างๆ และสำเนียงการพูดชัดถ้อยเล่นคำ กลายเป็น Iconic สัญลักษณ์ติดตราตรึงผู้ชมมาจนถึงปัจจุบัน

Read More
Bride of Frankenstein

Bride of Frankenstein (1935) United State : James Whale ♥♥♥◊

หลังจากพระเจ้าสร้างอดัมมนุษย์ชายคนแรกแล้ว เห็นว่ายังไม่มีคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสม จึงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วสร้างให้เป็นหญิง “นี่‍แหละ กระ‌ดูกจากกระ‌ดูกของเรา เนื้อจากเนื้อของเรา จะเรียกคนนี้ว่าหญิง เพราะคนนี้ออกมาจากชาย”

Read More
Frankenstein

Frankenstein (1931) United State : James Whale ♥♥♥◊

ใน Frankenstein มีฉากหนึ่งที่เด็กหญิงสอนให้ชายแปลกหน้าโยนดอกไม้ลงในทะเลสาบ ดอกไม้นั้นลอยน้ำได้ ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าโยนเด็กหญิงคนนั้นลงไปเธอก็น่าจะลอยได้เช่นกัน โชคร้ายที่มันไม่เป็นแบบนั้น แม้ไม่ใช่ความตั้งใจที่จะทำร้ายเด็กหญิง แต่ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นทำให้เขาก็ถูกตราหน้าว่าเป็นสัตว์ประหลาด

Read More