Breakfast at Tiffany

Breakfast at Tiffany’s (1961) : Blake Edwards ♥♥♥♡

ภาพลักษณ์ที่กลายเป็น ‘Fashion Icon’ ของ Audrey Hepburn ในนงเยาว์นิวยอร์ค ได้สะท้อนค่านิยมผู้คนแห่งศตวรรษ 20 ลุ่มหลงใหลความร่ำรวย เลิศหรูหรา สิ่งของภายนอกแลดูระยิบระยับงามตา สูงส่งมีมูลค่ากว่าจิตวิญญาณความเป็นคน

Read More
The Blue Max

The Blue Max (1966)  : John Guillermin ♥♥♥♡

Pour le Mérite หรือ The Blue Max คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดของประเทศ Prussia/Germany มอบให้กับทหารหรือพลเรือนที่ทำความชอบในการสงครามปกป้องประเทศชาติ สำหรับทหารอากาศจะได้รับก็ต่อเมื่อสามารถยิงเครื่องบินศัตรูตก 20 ลำ แต่นั่นใช่สิ่งที่ควรใฝ่ฝันไขว่คว้ามาครอบครองหรือเปล่า, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More

How the West Was Won (1962)  :  John Ford, Henry Hathaway, George Marshall ♥♥♥♡

มีภาพยนตร์ไม่ถึง 10 เรื่องเท่านั้นในโลกที่ใช้ Three-Strip Cinerama กล้องสามตัวถ่ายภาพพร้อมกันเพื่อนำไปฉายบนจอโค้ง (Curved Screen) หนึ่งในนั้นที่ได้รับการกล่าวขานคือ How the West Was Won มีงานภาพสุดกว้างใหญ่อลังการ แต่ด้วยความยุ่งยากในการสร้างระดับมหากาพย์ จึงไม่มีใครนิยมใช้กัน เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอยู่เพียงทศวรรษกว่าๆเท่านั้น

Read More