East of Eden

East of Eden (1955) : Elia Kazan ♥♥♥♥

พ่อที่ดีเกินไป บางทีก็ไม่สามารถเข้าใจลูกชาย James Dean -ในบทบาทแจ้งเกิด- ทำไมเติบโตขึ้นถึงกลายเป็นสารเลว ทำตัวแย่ๆ อารมณ์กวัดแกว่ง ชอบใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Giant

Giant (1956) hollywood : George Stevens ♥♥♥♡

ใช่ว่าทุกสิ่งอย่างจะเริ่มต้นด้วยความยิ่งใหญ่ มันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตขยายขนาดขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่งเราจึงเริ่มมองเห็นคุณค่าของความใหญ่ที่แท้จริง, นำแสดงโดย Rock Hudson, Elizabeth Tayler และ James Dean ผู้ล่วงลับ

Read More
Rebel Without a Cause

Rebel Without a Cause (1955) : Nicholas Ray ♥♥♥♥

‘ไม่มีอะไรบนโลกเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ’ วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา ค้นพบ ทำอะไรบางอย่าง ถ้าพวกเขาได้รับการชี้ชักนำไปในทางที่ถูก โตขึ้นย่อมมีแนวโน้มไปได้ดี แต่ถ้าไม่ก็จะเหมือนพวกเขาในหนังเรื่องนี้ พ่อแม่ไม่เข้าใจฉัน!, นำแสดงโดย James Dean และ Natalie Wood “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More