Barry Lyndon

Barry Lyndon (1975) : Stanley Kubrick ♥♥♥♥

แม้ภาพยนตร์อัตชีวประวัติ Napoléon Bonaparte จะล่มเหลวไม่เป็นท่า! แต่ผู้กำกับ Stanley Kubrick ยังคงมองหาโปรเจคที่มีพื้นหลังยุคสมัยใกล้เคียง ค้นพบนวนิยาย The Luck of Barry Lyndon (1844) พานผ่านสงครามเจ็ดปี (1756-63) เรื่องราวของชายหนุ่มพยายามทำทุกสิ่งอย่าง ไต่เต้าสู่จุดสูงสุดแห่งชีวิต แล้วครึ่งหลังกลับค่อยๆตกต่ำหวนกลับสู่สามัญ

Read More
The Shining

The Shining (1980)  : Stanley Kubrick ♥♥♥♥

โรงแรม Overlook Hotel จะปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาว จำเป็นต้องจ้างผู้ดูแลชั่วคราว รับบทโดย Jack Nicholson ที่สามารถอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว ตัดขาดจากโลกภายนอกได้โดยสิ้นเชิง, ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ Stephen King โดยผู้กำกับ Stanley Kubrick ผู้ไม่แคร์ต้นฉบับอะไรทั้งนั้น ทำทุกสิ่งอย่างให้ดูบ้าคลั่ง เสียสิ้นสติสมประดี กลายเป็น Masterpiece ของหนังแนว Horror ไปโดยปริยาย

Read More
A Clockwork Orange

A Clockwork Orange (1971) : Stanley Kubrick ♥♥♥♥♡

(9/7/2018) โลกอนาคตในจินตนาการของผู้กำกับ Stanley Kubrick มี Malcolm McDowell ถูกสังคมแปรสภาพด้วย Ludovico Technique ให้กลายเป็นเสมือนหุ่นจักรกล หลงเหลือเพียงรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความเป็นมนุษย์ มิอาจครุ่นคิดตัดสินใจกระทำอะไรได้ด้วยตนเองอย่างอิสระเสรี

Read More