Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring (2003) : Kim Ki-duk ♥♥♥♥♥

เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย วงเวียนวัฏจักรชีวิตก็เหมือนฤดูกาลเคลื่อนพานผ่าน ตราบใดยังว่ายวนอยู่ในวัฏฏะสังสาร ย่อมมิอาจดิ้นหลุดพ้นบ่วงกิเลสกรรม เคยกระทำอะไรกับใครไว้สักวันย่อมต้องได้รับผลนั้นคืนตอบสนอง, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
macbeth 1971

Macbeth (1971) British : Roman Polanski ♥♥♥♥

จากบทละครของ William Shakespeare ฉบับของ Roman Polanski ถึงจะใช้คำพูดสำบัดสำนวนตามแบบต้นฉบับ แต่เป็นหนังที่ดูง่าย เข้าใจไม่ยาก เป็นธรรมชาติ และมีความบันเทิงมากที่สุด, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Greed

Greed (1924) hollywood : Erich von Stroheim ♥♥♥♡

หนังเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น Holy Grail แห่งโลกภาพยนตร์ เป็นหนังที่ไม่สมบูรณ์เหมือนรูปปั้น Venus de Milo แต่ได้รับการยกย่องว่าเป็น masterpiece, ผมเห็นด้วยว่า Greed คือหนังที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่สามารถตัดสินในสิ่งที่ไม่เห็นได้

Read More