Germania anno zero

Germania anno zero (1948) : Roberto Rossellini ♥♥♥

เรื่องสุดท้ายปิดไตรภาค Neorealist Trilogy ของผู้กำกับ Roberto Rossellini ช่างมีความทรงพลังระดับล้างผลาญ เพราะถ่ายทำกรุงเบอร์ลิน ไม่กี่ปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ยังคงรายล้อมด้วยเศษซากปรักหักพัง นำเสนอผ่านมุมมองเด็กชายวัย 12 ปี จะสามารถมีชีวิตเอาตัวรอดไปได้เช่นไร

Read More
Paisan

Paisan (1946) Italian : Roberto Rossellini ♥♥♥♡

ผลงานเรื่องที่ 2 ใน Neorealist Trilogy ของ Roberto Rossellini กับเรื่องสั้น 6 เรื่อง โดยนักเขียน 6 คน (Federico Fellini เป็นหนึ่งในนั้น) เรื่องราวสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในอิตาลี กับพันธมิตรอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, แม้การสื่อสารภาษาจะต่างกัน พูดคุยไม่เข้าใจ แต่มีศัตรูเดียวกันคือ Nazi, Germany, นี่เป็น 1 ใน 10 หนังเรื่องโปรดของ Martin Scorsese นะครับ

Read More
Rome, Open City

Rome, Open City (1945) Italian : Roberto Rossellini ♥♥♥♥

หนังรางวัล Palme d’Or เรื่องนี้ ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของ Italian Neorealist หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผู้กำกับ Roberto Rossellini และนักเขียนบทวัยละอ่อน Federico Fellini, เรื่องราวขณะที่กรุง Rome ตกอยู่ภายใต้การปกครองของ Nazi (Open City) และกลุ่มผู้ต่อต้านเคลื่อนไหวที่จะยึดเมืองกลับคืนมา

Read More