Babel

Babel (2006) : Alejandro González Iñárritu ♥♥♥♥

4 ประเทศ 4 เรื่องราว แม้ถูกแบ่งแยกด้วยพรมแดน ภาษา ศาสนา เชื้อชาติพันธุ์ แต่มนุษย์ทุกคนบนโลกนั้นล้วนต้องพานพบเจอ ‘ความตาย’ สัจธรรมความจริงที่ไม่มีใครไหนสามารถหลบหลีกหนีได้รอดพ้น

Read More
21 Grams

21 Grams (2003) : Alejandro González Iñárritu ♥♥♥♥

มีการทดลองที่แม้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ แต่ทำให้ใครๆเข้าใจว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตจะมีบางสิ่งสูญหายไป นอกจากน้ำหนักร่างกาย 21 กรัม แล้วปริมาณในเชิงนามธรรมของผู้คนรอบข้างละ?

Read More
Amores perros

Amores perros (2000) : Alejandro González Iñárritu ♥♥♥♥

ร้อยเรียงสามเรื่องราวจากกลุ่มสามชนชั้น เกี่ยวเนื่องกันด้วยอุบัติเหตุกลางสื่แยกถนน โดยมีสุนัขคือตัวแทนจิตวิญญาณความเป็นคน กัดขัดแย้งกันจนสุดท้ายไม่มีใครหลงเหลืออะไร, ภาพยนตร์เรื่องแรกแจ้งเกิดผู้กำกับ Alejandro González Iñárritu ทั้งรักทั้งเกลียดประเทศเม็กซิโก จึงรังสรรค์สร้าง Love’s a Bitch นี้ขึ้นมา

Read More