Arsenal

Arsenal (1929) : Alexander Dovzhenko ♥♥♥

หนังเงียบชวนเชื่อเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้ดูยากอะไร เป็น Expressionist ที่ตรงไปตรงมาเหมือนภาพวาด The Scream ของ Edvard Munch เพียงแต่ผู้ชมสมัยใหม่ที่ไม่ได้เกิดในยูเครนหรือรัสเซีย ไม่รู้อดีตประวัติศาสตร์ของชาตินี้ก็คงส่ายหัวดูไม่เข้าใจแน่นอน

Read More
Zvenigora

Zvenigora (1928) Ukrainian : Alexander Dovzhenko ♥♥♥♡

‘ทรัพย์ในดินคือสินสมบัติล้ำค่าที่สุด’ แต่คงไม่ใช่สำหรับสหภาพโซเวียต เพราะหนังเรื่องนี้พยายามชักชวนเชื่อให้ผู้คนสมัยนั้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติและความคิด จากประเทศเกษตรกรรม กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม, เรื่องแรกของไตรภาค Ukraine Trilogy อีกสองเรื่องคือ Arsenal (1929) และ Earth (1930)

Read More
Earth

Earth (1930) Ukrainian : Alexander Dovzhenko ♥♥♥♡

ถ้าคุณอยากรู้ว่า Poetic Film เป็นอย่างไง แนะนำให้หาหนังเงียบ Soviet สัญชาติ Ukrainian เรื่องนี้มาดู, Earth เป็นหนังเรื่องแรกๆ ที่มีใช้การผสมผสานการเล่าเรื่อง ถ่ายภาพ (แทนคำพูด) ที่มีความงดงามราวกับบทกวี แม้คุณอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายของหนังเสียเท่าไหร่ แต่เชื่อว่าจะตราตรึงในความสวยงาม

Read More