From Here to Eternity

From Here to Eternity (1953) : Fred Zinnemann ♥♥♥♥

ไม่ว่าประเทศไหนๆก็คงเหมือนกัน! เพราะสิ่งที่เรียกว่า ‘อำนาจ’ มักทำให้มนุษย์เกิดความอหังการ อ้างอวดดี เย่อหยิ่งจองหอง ผยองไปกับโลกทัศนคติผิดๆ เดินหลงจากเส้นทางเป้าหมาย ตราบจนชั่วนิรันดร์ไม่อาจหวนกลับคืน, คว้า Oscar 8 สาขา รวมทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Death of a Salesman

Death of a Salesman (1951) hollywood : László Benedek ♥♥♥♥♡

ดัดแปลงจากบทละครเวทีที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมที่สุดในศตวรรษที่ 20, ครอบครัวหนึ่ง พ่อ (รับบทโดย Fredric March) ใช้ชีวิตตามความฝัน American Dream ทำงานเป็นเซลล์แมนหวังที่จะก้าวหน้าร่ำรวยประสบความสำเร็จ แต่ชีวิตจริงกลับล้มเหลวทุกสิ่งอย่าง ทั้งอุดมการณ์ การงาน และครอบครัว, ว่าไปหนังควรใช้ชื่อ ‘Death of an American Dream’ จะตรงตัวกว่า “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More