The Exterminating Angel

The Exterminating Angel (1962) : Luis Buñuel ♥♥♥♥

คนชนชั้นกลางกลุ่มหนึ่ง (Bourgeois) หลังจากร่วมรับประทานอาหารเย็น เพลิดเพลินกับความบันเทิงในห้องนั่งเล่น แต่ทว่าไม่มีใครสามารถเดินออกนอกห้องได้ คืนหนึ่งผ่านไป สัปดาห์ เดือน … ก็ไม่รู้เนิ่นนานเท่าไหร่ เพราะอะไร?

Read More
Through a Glass Darkly

Through a Glass Darkly (1961) Swedish : Ingmar Bergman ♥♥♥

หนัง Oscar สาขา Best Foreign Language Film ของผู้กำกับ Ingmar Bergman และการร่วมงานครั้งที่สองกับตากล้องคู่ใจ Sven Nykvist, ถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งในครอบครัว มองเห็น สัมผัสได้ถึงการมีตัวตนของพระเจ้า เราผู้มองไม่เห็นจะคิด รู้สึกต่อเธออย่างไร? มองเธอเป็นผู้มาไถ่ หรือผู้ป่วยจิตเภท

Read More
Persona

Persona (1966) : Ingmar Bergman ♥♥♥♥♡

(12/12/2016) ตอนที่ Ingmar Bergman ได้แรงบันดาลใจสร้างหนังเรื่องนี้ คือขณะพักรักษาตัวจากการป่วยปอดบวม (pneumonia) ร่างกายทุกข์ทรมาน จิตใจก็อ่อนล้า แล้วทันใดนั้น เขาก็ตระหนักขึ้นมาได้ มีสุขก็ต้องมีทุกข์ เข้มแข็ง/อ่อนแอ มีกายก็ต้องมีจิต, ‘ถ้าตอนนั้นไม่ได้ Persona ช่วยเอาไว้ ชีวิตผมคงจบสิ้น ไม่มีเรี่ยวแรงกลับมาสร้างภาพยนตร์อีกแน่’

Read More