Hôtel du Nord

Hôtel du Nord (1938) : Marcel Carné ♥♥♥♥

โรงแรม Hôtel du Nord ตั้งอยู่ริมคลอง Saint-Martin, กรุง Paris แต่ที่พบเห็นในหนัง สร้างฉากถ่ายทำในสตูดิโอทั้งหมด! เรื่องราวของคู่รักหนุ่ม-สาว ครุ่นคิดตั้งใจฆ่าตัวตายตามกัน แต่เมื่อทำไม่สำเร็จพลันให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าความหมายชีวิต, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
โรงแรมนรก

โรงแรมนรก (พ.ศ. ๒๕๐๐) : รัตน์ เปสตันยี ♥♥♡

ดำเนินเรื่องภายในโรงแรมชื่อสวรรค์ ที่วันๆเต็มไปด้วยผู้คนมากมายผ่านมาสุงสิง แต่กลับเพียงห้องพักเดียวให้แก่งแย่งชิง ใครเป็นชาย-หญิง สุภาพบุรุษ-สตรี วัดด้วยหน้าตา คำพูด หรือการกระทำ

Read More
The Last Laugh

พนักงานเปิดประตูโรงแรมแห่งหนี่ง เพียงแค่ถูกลดตำแหน่ง ถอดเสื้อคลุมแสดงวิทยฐานะออก กลับทำให้ทั้งชีวิตราวกับถึงจุดจบสิ้น … นั่นเพราะสาธารณรัฐไวมาร์ยุคสมัยนั้น ชุดเครื่องแบบ(ทหาร)คือสัญลักษณ์แห่งเกียรติ ความภาคภูมิใจ ยิ่งใหญ่ราวกับพระเจ้า

Read More