Rebel Without a Cause

Rebel Without a Cause (1955) : Nicholas Ray ♥♥♥♥

‘ไม่มีอะไรบนโลกเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ’ วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา ค้นพบ ทำอะไรบางอย่าง ถ้าพวกเขาได้รับการชี้ชักนำไปในทางที่ถูก โตขึ้นย่อมมีแนวโน้มไปได้ดี แต่ถ้าไม่ก็จะเหมือนพวกเขาในหนังเรื่องนี้ พ่อแม่ไม่เข้าใจฉัน!, นำแสดงโดย James Dean และ Natalie Wood “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
my-fair-lady

My Fair Lady (1964) hollywood : George Cukor ♥♥♥♥♡

จากบุษบาริมทาง กลายมาเป็นหญิงสาวชนชั้นสูง, My Fair Lady เข้าชิง Oscar 12 สาขาได้มา 8 รางวัล รวมถึงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปี แต่ Andrey Hepburn ที่แม้จะไม่ได้ร้องเพลงเอง กลับไม่ได้รับแม้โอกาสจะเข้าชิง, ดูหนังเรื่องนี้แล้วมีความสุขชะมัด “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More