Roma1972

Roma (1972) : Federico Fellini ♥♥♥♥

Fellini’s Roma มีลักษณะของ ‘City Symphony’ ร้อยเรียงภาพกรุงโรม นำเสนอคู่ขนานระหว่างปี 1939 (ที่ Fellini เดินทางมาเมืองหลวงครั้งแรก) และปัจจุบันนั้นทศวรรษ 70s พบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ราวกับความเพ้อฝัน เก็บฝังไว้ใน Time Capsule ชั่วนิรันดร์

Read More
Louisiana Story

Louisiana Story (1948) : Robert J. Flaherty ♥♥♡

ภาพยนตร์แนว Docu-Fiction จากผู้สร้าง Nanook of the North (1922), Tabu (1931) ร้อยเรียงวิถีชีวิตของชาว Cajuns อาศัยอยู่ปากแม่น้ำ Bayou Petite Anse, Louisiana เมื่อการมาถึงของเรือขุดน้ำมัน กำลังให้อะไรๆเกิดการปรับเปลี่ยนแปลงไป

Read More
Close-Up

พบเห็นอัจฉริยภาพของผู้กำกับ Abbas Kiarostami ในระยะประชิดใกล้ (Close-Up) จากการผสมผสานครึ่งจริง-ครึ่งแต่ง เรื่องราวของชายที่แอบอ้างตนเองเป็นผู้กำกับดัง อะไรคือสิ่งดลใจให้เขาทำเช่นนั้น?

Read More