Queen Kelly

Queen Kelly (1929) : Erich von Stroheim ♥♥♥♡

แม้เพียงหนึ่งในสามที่สร้างเสร็จก่อนผู้กำกับ Erich von Stroheim จะถูกขับไล่ออกจากกองถ่าย แต่ก็เพียงพอพบเห็นไดเรคชั่นระดับ Masterpiece และการแสดงโคตรตราตรึงของ Gloria Swanson ทำให้อีกสองทศวรรษถัดมาได้รับเลือกแสดง Sunset Boulevard (1950)

Read More
Foolish wives

Foolish Wives (1922) : Erich von Stroheim ♥♥♥♡

หนังเงียบเรื่องนี้ทำเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่เป็นเรื่องแรกที่ใช้ทุนสร้างเกิน $1 ล้านเหรียญ, อีกหนึ่ง Holy Grail ของ Erich von Stroheim ความยาวต้นฉบับ 32 reel (384 นาที) ถูกสตูดิโอ Universal ตัดออกไปตอนฉายแค่ 14 reel (210 นาที) หลงเหลือถึงปัจจุบัน 142 นาทีเท่านั้น, “ต้องดูให้ได้ก่อตาย”

Read More
Sunset Boulevard

Sunset Boulevard (1950) hollywood : Billy Wilder ♥♥♥♥♡

ชื่อเสียง เงินทอง เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เสียสติได้, Sunset Blvd. ของผู้กำกับ Billy Wilder สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจ สำหรับคนหลงใหลคลั่งไคล้ ต้องการเป็นดวงดาราจรัสแสงแห่งวงการมายา Hollywood แต่จะกลายเป็นตำนานค้างฟ้าหรือดาวตกดิน ล้วนเป็นสิ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More
Greed

Greed (1924) hollywood : Erich von Stroheim ♥♥♥♡

หนังเรื่องนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น Holy Grail แห่งโลกภาพยนตร์ เป็นหนังที่ไม่สมบูรณ์เหมือนรูปปั้น Venus de Milo แต่ได้รับการยกย่องว่าเป็น masterpiece, ผมเห็นด้วยว่า Greed คือหนังที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่สามารถตัดสินในสิ่งที่ไม่เห็นได้

Read More
La Grande Illusion

La Grande Illusion (1937) : Jean Renoir ♥♥♥♥♡

เชื้อชาติพันธุ์ ขอบเขตแดน ภาษาพูด-เขียน ฐานะรวย-จน ชนชั้นสูง-ต่ำ เหล่านี้คือ ‘ภาพลวงตา’ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งแยกจัดหมวดหมู่ ทั้งๆที่ในสากลจักรวาลไม่มีอะไรขีดเส้นไว้ทั้งนั้น ถ้าพวกเราสามารถเข้าใจจุดนี้ได้อย่างลึกซึ้ง สงครามความขัดแย้งก็จักไม่มีวันบังเกิดขึ้น, “ต้องดูให้ได้ก่อนตาย”

Read More